Về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

Khoa Ngoại ngữ pháp lý thông báo đến sinh viên bảo vệ học phần Khóa luận tốt nghiệp những nội dung sau:
1. Đối tượng thực hiện:
Sinh viên có tên trong Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.
2. Thời gian bảo vệ:
a. Thời gian bảo vệ: thứ 5, ngày 29/06/2023.
b. Thời gian bảo vệ cụ thể: xem chi tiết trong file đính kèm.
c. Địa điểm (dự kiến): A803, số 2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP.HCM
3. Các yêu cầu liên quan:
• Chuẩn bị slide trình bày ở máy tính cá nhân và trình chiếu trên màn hình máy chiếu.
• Thời lượng bảo vệ: Tối đa 20 phút trình bày và tối đa 20 phút cho phần câu hỏi phản biện, bình luận từ các thành viên trong Hội đồng.
• Trang phục: Lịch sự.
• Thời gian có mặt: 15 phút trước khi trình bày.


Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Ngoại ngữ pháp lý (A308)./

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP_LE44AB.pdf

 

--%>
Top