TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

 

Triết lý giáo dục của trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, “Sáng tri thức, vững công minh”, là thông điệp mang ý nghĩa trong mỗi người nên lấy tri thức làm nền móng cho sự phát triển bền vững trong công việc cũng như cuộc sống, để từ đó hướng đến những điều công bằng và chân - thiện - mỹ. Trên nhận diện thương hiệu chính thức của trường, triết lý này thể hiện hình ảnh một ngôi trường vững mạnh về chuyển giao tri thức, trí tuệ, đồng thời không ngừng nỗ lực cống hiến và bảo vệ công lý xã hội. Trên cơ sở đó, triết lý giáo dục “Tri thức - Công minh - Hội nhập” trong đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được diễn giải như sau: 

1. Tri thức: Tri thức được coi là nền tảng cơ bản trong quá trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Triết lý giáo dục coi lấy tri thức làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; khai phóng, khai sáng. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, văn hóa Anh – Mỹ, các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và được trang các kiến thức pháp luật ở lĩnh vực liên quan khác. 

2. Công minh: Triết lý giáo dục “Công minh” đặt mục tiêu đào tạo người học có tư duy sáng suốt, linh hoạt và sáng tạo. Sinh viên được khuyến khích phát triển khả năng tư duy phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề, cùng với khả năng đánh giá một cách đúng đắn, từ đó có khả năng chuyên môn và tư duy nhạy bén trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ Anh vào các tình huống thực tế và chuyên sâu. Với đặc thù của ngành Ngôn ngữ Anh trong trường Luật, chương trình đào tạo cũng nhằm hướng sinh viên đến những điều công bằng và tốt đẹp trong cuộc sống. 

3. Hội nhập: Hội nhập là yếu tố quan trọng trong triết lý giáo dục mang tính đặc thù của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên được khuyến khích phát triển khả năng giao tiếp và làm việc nhóm trong môi trường đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Bên cạnh đó, chương trình hướng đến đào tạo những người có khả năng thực hành nghề nghiệp hiệu quả trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa. Các môn học cũng nhằm hướng đến giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn và nắm bắt những xu hướng mới trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh và nhu cầu sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu.

Tóm lại, triết lý giáo dục “Tri thức - Công minh - Hội nhập” trong đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giúp sinh viên có nền tảng tri thức vững chắc, phát triển tư duy độc lập và sáng tạo, và trở thành những công dân toàn cầu có khả năng làm việc và hòa nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 

Tải toàn bộ Thông báo tại đây./

--%>
Top