Đội ngũ giảng viên

 

1. Ths. PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH (Phó Trưởng Bộ Môn / Giảng viên)

             

- Học vị: Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh

- Email: ptpanh@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy.

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

2. PGS.TS. TRẦN THĂNG LONG (Giảng viên)

                    

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật

- Email: ptpanh@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy: Thuật ngữ tiếng Anh thương mại quốc tế (International Trade Terminology), Kỹ năng thuyết trình (Presentation Skills)

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

   

3. Ths. NGUYỄN THÁI SƠN (Giảng viên)
 
Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, cử nhân Luật

Email: ntson@hcmulaw.edu.vn

Học phần giảng dạy: Thuật ngữ pháp lý (Legal Terminology), Kỹ năng tiếng Anh pháp lý (Legal English), Dẫn luận Ngôn ngữ học (Introduction to Linguistics), Ngữ âm và Âm vị học tiếng Anh (English Phonetics and Phonology), Văn học Anh (British Literature).

Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

4. Ths. TRẦN NGỌC LƯƠNG TUYỀN (Giảng viên)
 
Học vị: Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng, cử nhân Luật

Email: tnltuyen@hcmulaw.edu.vn

Học phần giảng dạy:

Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

--%>
Top