Đội ngũ giảng viên

1. Ths. PHAN LÊ CHI (Phó Trưởng Bộ Môn / Giảng viên)
 

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: plchi@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

2. Ths. PHẠM THỊ THÙY DUNG (Giảng viên)      

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: pttdung@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

3. Ths. HÀ NHẬT LINH (Giảng viên)

 

- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

- Email: hnlinh@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy: Văn hóa Anh-Mỹ (British-American Culture), Viết tiếng Anh học thuật (Academic Writing), Ngữ âm - Âm vị học (Phonetics-Phonology), Nghe tiếng Anh pháp lý (Legal Listening)

- Lý lịch khoa học.

 

 

4. Ths. NGUYỄN THÁI SƠN (Giảng viên)
Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, cử nhân Luật

 

 

Email: ntson@hcmulaw.edu.vn

Học phần giảng dạy: Thuật ngữ pháp lý (Legal Terminology), Kỹ năng tiếng Anh pháp lý (Legal English), Dẫn luận Ngôn ngữ học (Introduction to Linguistics), Ngữ âm và Âm vị học tiếng Anh (English Phonetics and Phonology), Văn học Anh (British Literature).

Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)


5. Ths. LÊ NGUYỄN THẢO THY (Giảng viên_NCS tại New Zealand)   

- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

- Email: lntthy@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

6. TS. LÝ NGỌC TOÀN (Giảng viên)

 

- Học vị: Tiến sỹ

- Email: lntoan@hcmulaw.edu.vn

- Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: 

- Lý lịch khoa học


--%>
Top