Đội ngũ giảng viên

1. Ths. PHAN LÊ CHI (Phó Trưởng Bộ Môn / Giảng viên)
 

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: plchi@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

2. Ths. PHẠM THỊ THÙY DUNG (Giảng viên)      

 

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: pttdung@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 

3. Ths. HÀ NHẬT LINH (Giảng viên)

 

- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

- Email: hnlinh@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

4. Ths. LÊ NGUYỄN THẢO THY (Giảng viên_NCS tại New Zealand)   

- Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

- Email: lntthy@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 


--%>
Top