Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo khoa, cố vấn học tập, lớp trưởng, bí thư các lớp 2022-2023

HỘI NGHỊ GẶP GỠ GIỮA LÃNH ĐẠO KHOA, CỐ VẤN HỌC TẬP, LỚP TRƯỞNG, BÍ THƯ CÁC LỚP NĂM HỌC 2022-2023

 

Vào lúc 16h30 ngày 26/05/2023, Khoa Ngoại ngữ pháp lý sẽ tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo khoa, Cố vấn học tập, Lớp trưởng, Bí thư các lớp năm học 2022-2023. Hội nghị này nhằm giúp cho sinh viên các lớp thuộc Khoa chuẩn bị cho buổi đối thoại với Hiệu trưởng và lãnh đạo trường. Hội nghị có sự tham gia của:

1. PGS.TS. Trần Thăng Long -Phó Trưởng khoa phụ trách;

2. ThS. Phạm Thị Phương Anh - Phó Trưởng Bộ môn Anh văn pháp lý;

3. ThS. Phan Lê Chi - Phó Trưởng Bộ môn Anh văn tổng quát;

4. Các cố vấn học tập, Bí thư chi Đoàn, Lớp trưởng của các lớp Anh văn pháp lý LE45A, LE45B, LE46A, LE46B, LE47A và LE47B;

5. Sinh viên các lớp Anh văn pháp lý LE45A, LE45B, LE46A, LE46B, LE47A và LE47B.

Ban cán sự các lớp chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, gồm mẫu đơn đã được nhận trước đó, các yêu cầu và ý kiến trực tiếp, cũng như chủ động liên hệ với CVHT của lớp mình để xác nhận lại thời gian và địa điểm diễn ra Hội nghị.

--%>
Top