Danh sách sinh viên tham dự cuộc thi "Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc 2020"

Dưới đây là thông tin 02 đội đăng ký tham gia cuộc thi "Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc 2020". Các sinh viên có tên trong danh sách liên hệ với Thầy Cô phụ trách qua mail để biết thêm hướng dẫn.

[Danh sách]

--%>
Top