Thông báo việc tổ chức thi kết thúc học phần cho 3 lớp còn lại của khóa 42 và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy văn bằng 1

--%>
Top