Thời gian bảo vệ khóa luận Ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Anh văn pháp lý khóa 42 (LE42)

Khoa Ngoại ngữ pháp lý tiến hành buổi bảo vệ khóa luận Ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Anh văn pháp lý khóa 42 (LE42). Thời gian bảo vệ Khóa luận, kèm theo Quyết định, được đính kèm bên dưới.

Quyết định thành lập Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp 2020-2021

download file đính kèm tại đâyDownload file

--%>
Top