Giải pháp khắc phục cho sinh viên hoãn thực tập_Khoa NNPL (2020)

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TẠM NGƯNG THỰC TẬP

(KHOA NNPL-2020)

Trên cơ sở chỉ đạo của Trường về giải pháp thay thế đối với sinh viên đã được tiếp nhận thực tập nhưng trên thực tế chưa đi thực tập hoặc đã đi nhưng buộc phải tạm ngưng thực tập do dịch Covid-19, Khoa Ngoại ngữ Pháp lý thống nhất đề xuất một số giải pháp thay thế như sau:

Sinh viên xem nội dung chi tiết tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file

--%>
Top