Đội ngũ giảng viên

 

1. Ths. PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH (Phó Trưởng Bộ Môn / Giảng viên)

 

- Học vị: Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh

- Email: ptpanh@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy.

- Lý lịch khoa học.

 

2. Ths. LƯƠNG MINH HIẾU (Giảng viên)

 

Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh

- Email: lmhieu@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy: Thuật ngữ pháp lý (Legal Terminology), Kỹ năng tiếng Anh pháp lý (Legal English), Ngữ pháp tiếng Anh (Advanced Grammar).

- Lý lịch khoa học.

 

3. Ths. NHÂM THÀNH LẬP (Giảng viên)

- Học vị: Thạc sĩ

- Email: ntlap@hcmulaw.edu.vn

- Học phần giảng dạy:

- Lý lịch khoa học.

 

4. Ths. NGUYỄN THÁI SƠN (Giảng viên) - Đang đi học

Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, cử nhân Luật

Email: ntson@hcmulaw.edu.vn

Học phần giảng dạy: Thuật ngữ pháp lý (Legal Terminology), Kỹ năng tiếng Anh pháp lý (Legal English), Dẫn luận Ngôn ngữ học (Introduction to Linguistics), Ngữ âm và Âm vị học tiếng Anh (English Phonetics and Phonology), Văn học Anh (British Literature).

Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)

 
5. Ths. TRẦN NGỌC LƯƠNG TUYỀN (Giảng viên)

 

Học vị: Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng, cử nhân Luật

Email: tnltuyen@hcmulaw.edu.vn

Học phần giảng dạy:

Lý lịch khoa học. (Xem chi tiết tại đây)
 

 

--%>
Top